סביבת המרא"ה היא סביבה טכנולוגית להערכה מעצבת ממוחשבת במתמטיקה. המרא"ה מיועדת לעזור למורים ותלמידים לעשות שימוש במשימות עשירות ואינטראקטיביות בכיתת המתמטיקה תוך שימוש בטכנלוגיה מגוונת. 
מודלים לחשיבה היא תכנית המבוססת על סימולציות וניתוח נתונים בסביבת המרא"ה. במרכז התכנית עומד נושא Modelling (תהליכי מידול) – תיאור סיטואציות ופתרון בעיות מחיי היום יום תוך שימוש במתמטיקה.

הפרויקטים מפותחים במרכז החממה- מרכז לחקר וחדשנות בחינוך המתמטי שממוקם באוניברסיטת חיפה ובשיתוף פעולה עם קרן טראמפ.