הקלטות מפגש חשיפה סביבת המרא"ה לבית ספר יסודי

היכרות עם סביבת המרא"ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסבר על יצירת קורס מזדמן

התנסות בפעילות חלק ראשון

התנסות בפעילות חלק שני

התנסות בפעילות חלק שלישי

סיכום