השתלמות מודלים לחשיבה קיץ 2020

במהלך חודש יולי התקיימה השתלמות מודלים לחשיבה. ההשתלמות אשר הייתה מיועדת למורי חט"ב כללה היכרות עם מערכת המרא"ה והממשקים השונים- ממשק תלמיד וממשק מורה. 

במהלך ההשתלמות המורים נחשפו למגוון רחב של פעילויות במגוון נושאים ובנוסף למדו על פעילות מודלינג המאפשרת עבודה עם מודלים וסימולציות.