• מפגש השקה שני לפעילויות מידול- פרויקט מודלים לחשיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • מפגש השקה שלישי לפעילויות מידול- פרויקט מודלים לחשיבה