מצגות השתלמות מקוונת מודלים לחשיבה תשפ"ג

מפגש ראשון- 15.8.22