משובים אישיים מפורטים ומתוקשבים (Personal elaborated feedback) במערכת המרא"ה מנקודת מבטם של תלמידי תיכון.

המחקר מתמקד בשאלות הנוגעות לשימוש התלמיד במשובים האישיים. כך למשל: האם ובאיזה אופן עושים התלמידים שימוש במשובים האישיים בעבודתם במהלך הלמידה? האם ובאיזה אופן משפיע המשוב על תהליכי הלמידה של התלמידים? 

תהליכי הלמידה בהם מתמקד המחקר הם תהליכי השערות והצדקות. בשנה שעברה (שנת תשע"ט) שהייתה שנתו הראשונה של המחקר, בוצע את סבב המחקר הראשון. בסבב המחקר הראשון התקיימו ראיונות מבוססי פעילות (זוג משתתפים המבצעים פעילות בעזרת מראיין). באופן זה התאפשר  לבחון בצורה איכותנית את השימושים השונים של התלמידים במשובים המתוקשבים. בשנה הנוכחית (תש"פ)  מבוצע הסבב השני של המחקר ובו אנו בוחנים בצורה כמותית תוך איסוף ממצאים מכיתות הלימודים, כיצד והאם התלמידים משתמשים במשוב וכיצד והאם משנה המשוב את מרחב הדוגמאות ומרחב ההשערות של התלמידים.

עד כה התגלה כי:

  • התלמידים נעזרים במשוב על מנת להרחיב את מרחב הדוגמאות האישי שלהם.
  • המשוב עודד את התלמידים להמשיך את פעילות החקר.
  • המשוב תמך במעבר התלמידים מניסוח השערות נקודתיות לניסוח השערות רחבות וכלליות יותר.
  • המשוב עודד את התלמידים לנסח השערות חדשות.
  • התלמידים נעזרו במשוב על מנת לבחור מבין מספר השערות את ההשערה אותה ירצו להצדיק.
  • התלמידים נעזרו במשוב בכדי לוודא כי השערותיהן אכן נכונות.

צוות המחקר:

  • פרופ' מיכל ירושלמי
  • ד"ר שי אולשר
  • ד"ר רז הראל
  • לבנת מיימון