• סרטון הפעלה בכיתה ע"י מורה בהשתלמות מודלים לחשיבה- סרטון המתאר את משימות 1+2 בפעילות מלחמת קוביות