פתיחת קורס מזדמן במערכת המרא"ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משימת דגימה- מושגים בגאומטריה דלתון

 

החלפת סיסמא במערכת המרא"ה

משימת בחירה מרובה

משימת בחירה כן/לא

בחירת פעילות מתוך קטלוג

כניסה למערכת תלמיד עם קוד כיתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יצירת משימה חדשה במערכת המרא"ה

הוספת שדות בחירה למשימה חדשה במערכת המרא"ה

דוחות בממשק מורה- מערכת המרא"ה

שכפול משימות בממשק מורה מערכת המרא"ה

משימת הכנה פונקציה קווית רב ייצוג ו- 3 דוגמאות

משימת תיבת בחירה עם יישומון

יצירת פעילות חדשה במערכת

עריכת פעילויות במערכת