לפניכם סרטונים שמבוססים על הפעלות של מורים בכיתות הלימוד המשתמשים במערכת המרא"ה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • סרטון המציג את משימה 3 בפעילות סודות של חזקות 
 • סרטון הפעלה ע"י מורה במודלים לחשיבה- פעילות חלב חמוץ מתוק 
 • סרטון הפעלה ע"י מורה במודלים לחשיבה- שדה מגונדר ערבית
 • סרטון הפעלה ע"י מורה במודלים לחשיבה- יוצרים גוונים
 • הצגת פעילות מלחמת קוביות- סרטון לתלמיד 
 • הצגת פעילות עולם הצבע- סרטון לתלמיד
 • סרטון הפעלה ע"י מורה במודלים לחשיבה- רכיבה על אופניים ערבית
 • סרטון המסביר את משימה 2 בפעילות מלחמת קוביות
 • סיכום הפעלה פעילות מלחמת קוביות
 • סיכום הפעלה פעילות מלחמת קוביות
 • סיכום הפעלה פעילות מהיר וחשמלי
 • סרטון המסביר שימוש בסימולציה בפעילות תכנון פארק
 • סרטון הדגמת דיון משימה 2- שדה מגונדר
 • סרטון הדגמת דיון משימה 4- שדה מגונדר
 • סרטון הדגמת דיון משימה3- שדה מגונדר
 • סרטון מסכם הפעלה לפעילות מרוץ 200 מטר
 • סרטון המסכם הפעלה של פעילות סודות של חזקות
 • סרטון הפעלה ע"י מורה במודלים לחשיבה- פעילות דירוג ערים ירוקות