• סרטון הפעלה ע"י מורה במערכת המרא"ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • הפעלה ע"י מורה מתוך השתלמות קהילה תשפ"א

 

 

  • הפעלה ע"י מורה מתוך השתלמות קהילה תשפ"א
  • הפעלה ע"י מורה מתוך השתלמות קהילה תשפ"א
  • הפעלה ע"י מורה מתוך השתלמות קהילה תשפ"א
  • הפעלה ע"י מורה מתוך השתלמות קהילה תשפ"א
  • הפעלה ע"י מורה מתוך השתלמות מודלים לחשיבה