ברוכים הבאים למודלים לחשיבה

"מודלים לחשיבה" היא תוכנית המבוססת על סימולציות וניתוח נתונים בסביבת המרא"ה.

במרכז התוכנית עומד נושא המידול המתמטי (modelling) כלומר תיאור סיטואציות ופתרון בעיות מחיי היום-יום תוך שימוש במתמטיקה. בתהליכי מידול, התלמידים מניחים הנחות, מפשטים ובונים מחדש את המציאות, מדגישים קשרים שונים בין הנתונים לבין המתמטיקה. כל זה נעשה בתוך סביבה וירטואלית- סימולציה ממוחשבת מבוססת דפדפן, שבה התלמידים מזינים נתוני התחלה ומריצים אותם, ובמקרה הצורך מגדירים מחדש, כך שמדובר בשאלות וסיטואציות שיש להן דוגמאות שונות לתשובה נכונה. הפעילויות מאפשרות אינטראקציה משחקית לתלמידים תוך כדי העבודה שלהם על הבעיות, כך שתהליך הפתרון מערב נושאים שונים של שיקולים והקשרים מהחיים של התלמידים, שיקולי מציאות, ולא רק התנאים המתמטיים הם היחידים שצריך לקחת בחשבון.

במסגרת הפרויקט יפותחו 50 פעילויות מבוססות מחשב, שלכל אחת מהן תהיה סימולציה אשר מאפשרת אינטראקציה מעמיקה עם המרכיבים השונים של המודל. כחלק מהסימולציה יינתנו כלי מדידה, כלי חישוב, וכלי תכנון אינטראקטיבים, כך שההקשרים והממשקים יהיו שונים ומגוונים. התשובות אשר התלמידים יגישו ינותחו באופן אוטומטי כך שכל הפעילויות יתבססו על סביבת המרא"ה.