סביבת המרא"ה היא סביבה טכנולוגית להערכה מעצבת ממוחשבת במתמטיקה.                                   המראה מיועדת לעזור למורים ולתלמידים לעשות שימוש במשימות עשירות                                             ואינטראקטיביות בכיתת המתמטיקה, תוך שימוש בטכנולוגיה מגוונת (טלפונים סלולריים,                      מחשבי לוח ומחשבים ניידים ונייחים) ולספק ניתוח אוטומטי ונגיש של התשובות המוגשות                      על ידי התלמידים בצורה שתהווה בסיס לקבלת החלטות בזמן אמת של המורה – כבר                            במהלך השיעור.

                  סביבת המרא"ה מפותחת משנת 2014 במרכז החממ"ה באוניברסיטת חיפה והסביבה                            מוטמעת בכל רחבי הארץ ונתמכת גם בשפה הערבית. 

                 הפעלת המערכת במערכת החינוך מתבצעת בשיתוף ובתמיכת משרד החינוך וסיוע של קרן                   טראמפ.