צייר לי משולש- גרסת ניסוי

המדריך למורה בתהליך כתיבה 

מתאימה לכיתות: ז', ח', ט'.

מתאים לסלולר בתצוגה רוחבית