קוד סודי

פעילות המשך לפעילות "נפלאות החזקות" אשר עוסקת בדפוס חוזר של ספרת היחידות במספרים שהם חזקה עם בסיס ומעריך טבעיים

קישור לכיתת התנסות 

המדריך למורה בתהליך כתיבה

מתאימה לכיתות: ז', ח', ט'. 

לא מתאים לסלולר