מפעל המשולשים- גרסת ניסוי

המדריך למורה בתהליך כתיבה 

מתאימה לכיתות: ז', ח', ט'. 

מתאים לסלולר בתצוגה רוחבית