קביעת מדד לעיר ירוקה

פעילות זו היא פעילות שנייה משתי פעילויות בנושא דירוג ערים ירוקות לסביבה ( פעילות מקדימה: דירוג ערים ירוקות לסביבה קישור למדריך של הפעילות הראשונה 288).

קישור לכיתת התנסות 

מתאימה לכיתות: ח', ט', י'. 

לא מתאים לסלולר

בקביעת מדד חשוב שכל הקריטריונים הרלוונטיים יימדדו באותן יחידות מידה. אבל מאחר שהקריטריונים בדרך כלל אינם בעלי אותן יחידות מידה, חשוב לנרמל כל אחד מהם לציון מתאים בסקאלה שנבחר (למשל ציון בין 1-10). בעזרת ציונים אלה ננסה לבנות מדד משקף. 

בפעילות קביעת מדד לעיר ירוקה, תלמידים נחשפים לצורך של המרת הקריטריונים לציונים לשם קביעת המדד. ובעזרת הציונים האלה תלמידים מתבקשים להציע מדדים שונים שישקפו בצורה טובה את הדירוג של 30 הערים. 

בשונה מהפעילות הראשונה, "דירוג ערים ירוקות לסביבה", בפעילות זו נוספו קריטריונים נוספים לדירוג הערים ובקביעת המדד לא כל הקריטריונים האלה יש להם אותה מידת חשיבות. כלומר בבניית המדד המשקל שלהם יהיה שונה.

במשימה הראשונה, התלמיד מתבקש לתת ציון בין 0 ל- 10 למשתנה אחוז השימוש של העיר באנרגיה מתחדשת (משתנה d),  כך ש:  20% ומעלה של שימוש העיר באנרגיה מתחדשת מקבל את הציון 10,  0% של שימוש העיר באנרגיה מתחדשת מקבל את הציון 0, ושאר הציונים ייקבעו באופן יחסי לפי קריטריון זה.

במשימה השנייה, התלמיד מתבקש לתת ציון בין 0 ל- 10 למשתנה אחוז הזבל העירוני שממוחזר בעיר (משתנה g), כך ש: 50% ומעלה של הזבל העירוני שממוחזר בעיר מקבל את הציון 10, 0% של הזבל העירוני שממוחזר בעיר מקבל את הציון 0, ושאר הציונים ייקבעו באופן יחסי לפי קריטריון זה.

במשימה השלישית, התלמיד מתבקש לתת ציון בין 0 ל-10 למשתנה כמות הפליטה של Co2 בטון לאדם (משתנה e) , כך ש: העיר בעלת כמות הפליטה המקסימלית מבין 30 הערים תקבל ציון 0, העיר בעלת הפליטה המינימלית תקבל ציון 10, ושאר הציונים ייקבעו באופן יחסי לפי קריטריון זה.

בשלושת המשימות הראשונות, התלמיד מתבקש לנרמל לציון בין 0 ל- 10 את המשתנים השונים, במטרה לנסח ביטוי למדד במשימה הרביעית לפי הציונים האלה.  

במשימה הרביעית, נתונים הציונים שקיבלו כל אחת מהערים למשתנים שנבחרו בסופו של דבר לקביעת מדד לעיר ירוקה: 

b- ציון על פי תכניות עתידיות להפוך אותה לעיר ירוקה יותר

c- ציון עבור האוכלוסייה העובדת שמגיעה לעבודה ברגל או באופניים או בתחבורה ציבורית

k- ציון עבור הזבל העירוני שממוחזר

m-ציון האנרגיה המופקת ממקורות חדשים ידידותיים לסביבה

p- ציון עבור הפליטה של Co2 

ונתונות טענות, התלמיד מתבקש לכתוב לכל טענה ביטוי למדד שיתאים לה, לדרג את הערים לפי המדד שהציע ולהגיש צילום מסך מתאים.

הנושא "משתנים, ביטויים אלגבריים והכללה של תופעות מספריות" נלמד בכיתה ז'.

לפי תוכנית הלימודים יש להתמקד בייצוג ערכים מספריים באמצעות משתנים, בנוסף, מוצע להציג ביטויים אלגבריים גם דרך דוגמאות הממחישות את התועלת שבהם.

נושא "יחס ישר" נלמד בכיתה ח'. לפי תוכנית הלימודים יש להדגים את הקשר בין יחס ישר לפונקציה קווית בשלל דוגמאות ובמגוון רחב של הקשרים. פעילות זו מדגימה את הקשר הזה בהקשר של כתיבת מדדים. 

פעילות זו עוסקת בנושאים אלה, בנוסף לתכונות המספרים תוך ביסוסן על תובנה מספרית. לכן היא מתאימה לכיתות ח'-ט' עבור תלמידים שלמדו את נושא היחס הישר וכתיבת ביטויים אלגבריים המתארים תופעות מספריות.

(ראה עמוד 5 ו-61 בתוכנית הלימודים של חט"ב) 

כתיבת ביטויים אלגבריים

בכל אחת משלושת המשימות הראשונות ניתן לבדוק מי מהתלמידים כתב ציונים למשתנה הנתון באופן ידני ומי באופן אוטומטי (ע"י כתיבת ביטוי לציון של d).

בעקבות זה, חשוב לפתח דיון סביב היתרון של כתיבת נוסחה בסביבה ממוחשבת לעומת הכנסה ידנית של כל ערך. בנוסף, ניתן להראות לתלמידים שניתן להגיע לנוסחה דרך התופעה המספרית של הערכים שהם הכניסו באופן ידני.

במשימה 5, חשוב לדון עם התלמידים ברעיון שכדי לקבוע את המדד הם צריכים להתחשב בממוצע המשוקלל, כלומר כאשר לכל משתנה יש רמת חשיבות אחרת.