רכיבה בדמיון מודרך- גרסת ניסוי

המדריך למורה בתהליך כתיבה 

מתאימה לכיתות: ח',ט',י'. 

מתאים לסלולר בתצוגה רוחבית