שווה בשווה- בפיתוח

הפעילות בתהליך פיתוח

מתאימה לכיתות: ח', ט'. 

לא מתאים לסלולר