תחזית מזג האוויר

המדריך למורה בתהליך כתיבה 

מתאימה לכיתות: ז', ח', ט'. 

לא מתאים לסלולר