מתאימה לכיתות: ח', ט'. 

לא מתאים לסלולר

משימה 1

המטרה של משימה זו היא לבדוק אם התלמיד יודע לתכנן פארק לפי שיקולים מתמטיים ושיקולים מציאותיים שונים.

התלמיד מתבקש להגיש דוגמה של פארק שבו פיזור המתקנים יאפשר שימוש בפארק כפארק משחקים וגם כמקום שמתאים למשחק מחבואים תוך התחשבות בנתוני תושבי השכונה.  

לחיצה על סימן הפלוס מציגה את המתקנים השונים. על התלמיד לגרור את המתקנים הרצויים ולמקם אותם בתוך הפארק. 

לחיצה על המשולש בצד שמאל למעלה, מאפשרת סימולציה של משחק המחבואים בהתאם לנתונים בטבלה (המרחק שאליו מגיעים הילדים נקבע לפי קבוצת הילדים עם האחוז הגדול ביותר) כך שבסיום הסימולציה הילדים המחייכים הם ילדים שהצליחו להתחבא והילדים העצובים הם ילדים שלא הצליחו להתחבא. 

הבהרה: להתחבא הכוונה שאין קשר עין ישיר עם הילד שעומד מתחת לעץ.

ישנה אפשרות לתלמיד להיעזר בסרגל למדידת מרחקים ע"י לחיצה על נקודת התחלת מדידה.

חשוב להתייחס ליחידות המדידה השונות: המרחק נמדד במטרים, הזמן נמדד בשניות, והמהירות נמדדת במטרים לשנייה.

משימה 2

המטרה של משימה זו היא לבדוק אם התלמיד יודע להתאים את הפארקים לפי הנתונים של תושבי השכונה.

במשימה זו נתונים 3 פארקים, התלמיד מתבקש להחליט אם הפארקים מתאימים למשחק מחבואים לפי נתוני תושבי השכונה, אם לא, הוא מתבקש לשנות את המיקום של המתקנים כך שהפארק יתאים. 

ישנה אפשרות לתלמיד להיעזר בסרגל למדידת מרחקים ע"י לחיצה על נקודת התחלת מדידה.

משימה 3

המטרה של משימה זו היא לבדוק אם התלמיד יודע להתאים את הנתונים של תושבי השכונה לפארקים הנתונים.

במשימה זו נתונים 3 פארקים, התלמיד מתבקש לשנות את הנתונים בטבלה כך שיתאימו למספר הרב ביותר של פארקים. ואחרי זה, לבחור לכמה פארקים הנתונים שלו יכולים להתאים. 

ישנה אפשרות לתלמיד להיעזר בסרגל למדידת מרחקים ע"י לחיצה על נקודת התחלת מדידה.

 משימה 4 

המטרה של משימה זו היא לבדוק אם התלמיד מבין מה הבעיה בסימולציה הנתונה, ואם הוא יודע לשנות את הנתונים בטבלה כך שהסימולציה תעבוד לפארק אחד לפחות.

מידע למורה: מדידת המרחק של אחד הילדים שלא הצליח להתחבא אחרי הפעלת הסימולציה , תראה כי המרחק שאליו מגיע הילד הוא חצי מהמרחק שהוא אמור להגיע אליו לפי הנתונים בטבלה. לכן, על מנת לתקן את הסימולציה, צריך להכפיל את המהירות או את הזמן ב2 בטבלת הנתונים של קבוצת הגיל 4-6.

משימה 5 

המטרה של משימה זו היא לבדוק אם התלמיד יודע לתכנן פארק לפי שיקולים מתמטיים ושיקולים מציאותיים שונים, הכוללים תנועה בשני מקטעים שונים כך שנוסף אובייקט חדש: גדר שלא ניתן לרוץ דרכה, אך היא איננה מסתירה את הילדים אשר מתחבאים מאחוריה. 

בדומה למשימה 1, התלמיד מתבקש להגיש דוגמה של פארק שבו פיזור המתקנים יאפשר שימוש בפארק כפארק משחקים וגם כמקום שמתאים למשחק מחבואים תוך התחשבות בנתוני תושבי השכונה ובגדר שהוקמה בשטח הנתון.

פעילות זו היא פעילות אינטגרטיבית המשלבת כמה נושאים: פונקציה קווית ויחס ישר, בעיות תנועה, סטטיסטיקה וארגון נתונים (הבנת שכיח בטבלה וקריאת נתונים).

לפי תוכנית הלימודים של חט"ב, יש להדגים את הקשר בין יחס ישר לפונקציה קווית (העוברת בראשית הצירים) במגוון רחב של הקשרים, למשל בהקשר של בעיות תנועה כאשר הגדלת הזמן או המהירות פי k תגרום להגדלת המרחק גם פי k.

נושא בעיות תנועה מופיע גם בפרק "פתרון משוואות ממעלה ראשונה ושאלות מילוליות מתאימות" שבו התלמידים לומדים לפתור שאלות מילוליות שניתנות לפתרון באמצעות משוואות שאותן למדו לפתור.

הנושא של אחוזים וקריאת נתונים מטבלה נלמד בדרך כלל בבית הספר היסודי, ונעשית העמקה בחט"ב תוך קישור לתחום האלגברי, לפתרון שאלות מילוליות ולהסתברות תוך התייחסות לנושא השכיחות.  

לכן פעילות זו מתאימה להעברה בכיתה ח' ובכיתה ט' כפעילות במסגרת עבודה על יחס ישר עבור תלמידים שמכירים את נוסחת תנועה.

(ראה עמודים 61 , 76 , 82 בתוכנית הלימודים של חט"ב)

קריאת נתונים מטבלה. פתרון בעיות תנועה, היחס בין מרחק – זמן – מהירות.

 

משימה 4:

ישנן כמה אפשרויות לפתרון משימה זו. 

דוגמה 1: להכפיל את המהירות של קבוצת הגיל 4-6  פי 2 

דוגמה 2: להכפיל את הזמן (הספירה) של קבוצת הגיל 4-6  פי 2 

דוגמה 3: לשנות את האחוזים כך שקבוצת הגיל 4-6 תהיה עם האחוז הנמוך ביותר. 

 

הגינה מתאימה לתנאים

 כל המתקנים קרובים לעץ

 המתקנים במרחקים שונים מהעץ

הגינה מתאימה לשכבת גיל מבוגרת יותר

המתקנים במרחק שווה מהעץ

אין גיוון בסוגי המתקנים

יש פחות מ- 5 מתקנים בפארק

משימה 1:

על סמך האוכלוסייה, איפה אפשר לפזר את המתקנים?

מתקנים קרובים זה לזה, זה סידור טוב?

אם הייתם שמים את מתקן … פה, היה מצליח?

מה הטווח שאפשר לשים את המתקנים?

עבור כל סידור שהתלמידים מציעים, במיוחד הפארקים שאין בהם הרבה מתקנים או אין גיוון במתקנים, לשאול: האם הייתה הולך לפארק כזה? (שיקול מציאותי)

משימה 2:

אם הייתם שמים את מתקן … פה, היה מצליח?

מה הטווח שאפשר לשים את המתקנים?

עבור כל סידור שהתלמידים מציעים, לשאול: האם היית הולך לפארק כזה? (שיקול מציאותי)

משימה 3:

למה פארק 2 אף פעם לא יתאים לנתונים? מה לא בסדר בסידור המתקנים?

איזה אפשרויות יש לשנות בטבלה כדי שהנתונים יתאימו לפארקים ? (אחוזי ילדים (שכיח), מהירות, זמן ספירה)

האם התלמידים שומרים על 100% בסכום אחוזים? 

האם התלמידים משנים רק את הנתונים של הילדים הגדולים (האחוז הכי גדול)? 

משימה 4:

מה הבעיה בסימולציה? 

איזה אפשרויות יש לשנות בטבלה כדי שהסימולציה תעבוד עבורם?

משימה 5:

איך מחשבים את התנועה בשני מקטעים (מחוץ לגדר ומאחורי הגדר)?

עבור כל סידור שהתלמידים מציעים, לשאול: האם הייתה הולך לפארק כזה? (שיקול מציאותי)