השתלמות מודלים לחשיבה- קיץ תשפ"א

במהלך חודש יולי-אוגוסט התקיימה השתלמות קיץ מודלים לחשיבה באופן מקוון, בהשתלמות השתתפו כ- 15 מורים המלמדים בחט"ב וחט"ע. 

במהלך ההשתלמות המורים נחשפו למגוון רחב של פעילויות במגוון נושאים וברמות שונות אשר נותנות מענה ללמידה דיפרנציאלית ולשונות בכיתה. (בוצעו התאמות בתכנים בצורה שמאפשרת התמודדות עם אתגרים הנובעים מפערים שנוצרו במהלך השנה). 

כמו כן, המורים למדו על פעילויות מידול המאפשרות עבודה עם מודלים וסימולציות, התנסות, חקירה וקבלת משוב תוך כדי עבודת התלמידים. 

בנוסף, המורים עסקו בסוגים השונים של דוחות במערכת המרא"ה שמספקת ניתוח אוטומטי לתשובות התלמידים, דבר המאפשר למורה התאמת המשך תהליך ההוראה בהתאם לצורכי הכיתה וגם מאפשר ניהול דיונים המבוסס על מאפיינים שונים של עבודת תלמידים תוך התייחסות לרמות השונות שלה.