השתלמות קהילת מודלים לחשיבה תשפ"ב

בתחילת חודש נובמבר התקיים מפגש הפתיחה להשתלמות קהילת מודלים לחשיבה תשפ"ב. 

המפגש התקיים באוניברסיטת חיפה והשתתפו בו כ- 10 מורים המלמדים בכיתות חט"ב בבתי ספר שונים ברחבי הארץ. 

המטרה העיקרית של ההשתלמות היא פיתוח קהילה של מורים ויצירת קבוצת עניין של משתתפים שבה חולקים חוויות, אתגרים ורעיונות בכל הקשור בהפעלת פעילויות מודלים לחשיבה בכיתה. 

בחלק הראשון של המפגש נעשה סבב היכרות ותיאום ציפיות מצד המשתתפים. כמו כן, פרופ' מיכל ירושלמי הציגה את הרעיון שעומד מאחורי פיתוח סביבת המרא"ה. בחלקו השני של המפגש המורים התנסו כתלמידים בפעילות "מרוץ 200 מטר" ודנו ביחד בהיבטי הפעילות השונים והסוגיות שעלו בזמן ההתנסות ובצורות ההפעלה בכיתות.