שדה במחלוקת- גרסת ניסוי

המדריך למורה בתהליך כתיבה 

מתאימה לכיתות: ח', ט', י'. 

מתאים לסלולר בתצוגה רוחבית